Trang chủ > Tài liệu kế toán > Hướng dẫn xử lí những sai sót ở tài khoản loại 3

Hướng dẫn xử lí những sai sót ở tài khoản loại 3

trung tam ke toan ha noi

Hướng dẫn xử lí những sai sót ở tài khoản loại 3

Nợ phải trả TK 331 : Phải trả cho người bán TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

TK 335: Chi phí phải trả
TK 336: Phải trả nội bộ
TK: 3388: Các khoản phải trả, phải nộp khác
TK 344: Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

 Các sai sót thường gặp

1. Việc đối chiếu công nợ thực hiện chưa đầy đủ

- Các khoản nợ phải trả chưa có đủ Biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm cuối năm theo quy định

- Gửi thư xác nhận nhưng tỷ lệ phản hồi về thấp

- Công nợ phải trả chênh lệch giữa sổ kế toán và Biên bản đối chiếu công nợ, chưa xác định được nguyên nhân

Riêng các doanh nghiệp xây dựng, đa số không đối chiếu nợ hoặc đối chiếu nợ có chênh lệch và có nhiều khoản công nợ không có đối t­ượng rõ ràng;

Một số đơn vị các khoản công nợ nội bộ không đối chiếu bằng văn bản, tuy nhiên do phần mềm kế toán đẩy lên trên Văn phòng, nên khi tổng hợp số liệu trên VP, khi phát hiện ra sai lệch, đã điều chỉnh số liệu đơn vị cấp dưới, tuy nhiên các điều chỉnh này chưa được thống nhất và thông báo hết cho các đơn vị cấp dưới. Nên khi đi kiểm toán các đơn vị cấp dưới số liệu trước kiểm toán khác với số liệu để tổng hợp toàn đơn vị

2. Công tác theo dõi chi tiết công nợ còn hạn chế

- Một số đơn vị chưa mở sổ theo dõi nguyên tệ

- Việc mở sổ kế toán chi tiết chưa đảm đảm bảo yêu cầu của chế độ kế toán.

+ Một số khoản nợ phải trả của các đối tượng khác nhau đang theo dõi chung trong cùng một mã chi tiết công nợ.

+ Một số đối tượng công nợ được mở nhiều tài khoản chi tiết để theo dõi (kể cả trường hợp cùng một loại giao dịch kinh tế), thể hiện trên nhiều tài khoản nên không thể bù trừ được công nợ

+  Một số mã công nợ của cùng một khách hàng đang được theo dõi ở  nhiều mã công nợ khác nhau
+ Đơn vị không liên kết mã khi hạch toán nên có sự chênh lệch giữa sổ cái và sổ chi tiết (xảy ra nhiều ở bưu điện)

+ Theo dõi các khoản công nợ phải trả không theo từng nhà cung cấp mà theo đối tượng là các bộ phận. gây khó khăn cho công tác kiểm tra đối chiếu

3. Hạch toán chưa đúng quy định

- Một số khoản chi phí đang treo bên Nợ TK 331 (tiền vận chuyển, mua vật tư phục vụ lắp đặt, chi phí tư vấn lập hồ sơ)

- Hạch toán nhầm mã công nợ chi tiết

- Thực hiện Bù trừ công nợ phải thu phải trả không cùng một đối tượng

- Xác định công nợ phải trả về lãi vay cuối kỳ chưa đúng do chưa tính đến hết 31/12 năm tài chính đó, hoặc không tính lãi dự thu mà tính khi thanh toán chi trả.

- Chưa thực hiện bù trừ công nợ của một khách hàng, cùng một nội dung công việc

- Các khoản công nợ chưa được hạch toán kịp thời mặc dù đã có Hóa đơn và thanh lý trong năm tài chính đó, các khoản nợ phải trả liên quan tới việc mua sắm hàng hoá, dịch vụ không được ghi sổ kế toán ngay khi phát sinh nghĩa vụ trả nợ mà chỉ được ghi nhận khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Do vậy chỉ tiêu Phải trả người bán trên BCTC trong năm  thấp hơn thực tế.

- Công nợ phải trả có gốc ngoại tệ chưa được đánh giá chênh lệch tỷ giá

- Các khoản chi phí thực tế phát sinh trong năm đó nhưng chưa ước tính, mà chỉ hạch toán khi có hóa đơn do bên bán phát hành trong năm tài chính tiếp theo

- Các khoản chi trích trước nhưng đến thời điểm kết thúc niên độ nhưng chưa chi

- Các khoản công nợ phải thu, phải trả nội bộ không kịp thời đối chiếu thưởng xuyên, nên chênh lệch không kịp thời phát hiện ra nguyên nhân, đơn vị tạm kết chuyển vào TK 3388

- Đối với các doanh nghiệp xây dựng, đa số khoản công nợ phảI trả nhà thầu thi công hạch toán theo số tiền ứng tr­ước, trong khi nhà thầu ch­ưa xuất hóa đơn GTGT cho phần hạng mục đã hoàn thành, dẫn đến cuối năm kế toán rất khó khăn cho công tác đối chiếu công nợ.

- Theo dõi một số khoản nợ phải thu, phải trả trong cùng một tài khoản chi tiết công nợ. làm cho số dư tài khoản phải trả khác và khoản phải trả người bán cùng bị phản ánh thấp hơn thực tế do đã bị bù trừ.

- Một số đơn vị đang phản ánh các khoản thu nhập khác, chi phí khác trên các tài khoản theo dõi công nợ phải thu khác, phải trả khác như thu, chi các hoạt động tư vấn tự làm, đấu thầu, nhượng bán vật tư cho các đơn vị , thu đền bù vật tư từ các nhà thầu, vật tư thu hồi từ các công trình sửa chữa lớn.

- Các khoản công nợ phải thu, phải trả giữa các đơn vị trực thuộc với nhau và một số khoản công nợ phải thu, phải trả khác giữa đơn vị trực thuộc với Công ty không được phản ánh trên các Tài khoản theo dõi công nợ nội bộ mà đang phản ánh như quan hệ giao dịch với các khách hàng, nhà cung cấp thông thường hoặc theo dõi trên các Tài khoản Phải thu khác, Phải trả phải nộp khác.

- Ch­ưa hạch toán đúng chênh lệcah tỷ giá trong kỳ và ch­ưa đánh giá lại số dư­ cuối năm.

4. Xử lý các khoản nợ tồn đọng

- Công nợ phải trả tồn đọng lâu ngày chưa xử lý

- Một số khoản công nợ thực tế không phải trả nhưng chưa có biện pháp xử lý.

Comments

comments

 
Từ khóa:

2017 © Bản quyền thuộc về trungtamketoanhanoi.org
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "trungtamketoanhanoi.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901 (Do Cuong)

1915 indochine 9.8 su101915 indochine 90286 student